• Prvá strategická,a.s. • 
Úvodná stránka Vedenie spoločnosti História a súčasnosť Najžiadanejšie informácie 2 vlna KP Valné zhromaždenie Výzva akcionárom Ochrana osobných údajov



Kontaktujte nás
Zoznam kontaktov
Pýtajte sa
Formular
Portfólio
Portfólio
 
Logo firmy

Spoločnosť bola založená dňa 26.11.1996, následne došlo k zlúčeniu so zrušeným Harvardským rastovým investičným fondom Slovakia, a.s., na základe odsúhlasenia mimoriadnym valným zhromaždením fondu dňa 18.12.1996.
Na spoločnosť prešli všetky práva a záväzky investičného fondu Harvardský rastový investičný fond Slovakia, a.s., IČO: 17 337 798, na základe zmluvy o zlúčení, schválenej mimoriadnym valným zhromaždením.

Naše zámery

Spoločným cieľom akcionára, štatutárneho a dozorného orgánu, ako aj výkonného manažmentu tejto spoločnosti, je dosahovať výrazné zlepšovanie výsledkov hospodárenia. Zvyšovanie podielu predaja výrobkov na domácom trhu aj v zahraničí, hlavne presadenie sa vo väčšej miere na trhu v Českej republike, ako aj prenikanie na nové trhy, by sa malo pozitívne odraziť na tvorbe zisku tejto spoločnosti a nadväzne aj na zvýšení jej imidžu v podnikateľskom prostredí.



Vitajte na našej stránke, ste
Pocitadlo.sk návštevníkom






Maľujete ?
Pomôžeme Vám
Chemolak Smolenice
Výsledky hospodárenia
Informačná povinnosť
 









Prvá strategická,a.s. 2007