Skip to main content

Portfólio

Portfólio

Portfólio spoločnosti Prvá strategická, a.s. tvoria majetkové podiely v spoločnosti CHEMOLAK a.s.  a v spoločnosti Druhá strategická, a.s.

CHEMOLAK a.s. je progresívnym, moderným výrobcom a predajcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z viac ako 138-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy. Je to flexibilný a spoľahlivý dodávateľ kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

www.chemolak.sk

Druhá strategická, a.s. je spoločnosťou, ktorej investície sú rozložené do rôznych odvetví výroby, developerských projektov, služieb, hotelierstva a zdravotníctva.

www.druhastrategicka.sk

Akcie v podnikochPočet akcii% na emisii
CHEMOLAK a.s.
329 811
65,749
Druhá strategická, a.s.
99 432
12,251